Sanitet

46 år i Redningtjenesten i Hordaland

Vi trenger deg til den frivillige redningstjenesten!

Har du noen gang lurt på hvordan det ville være å få melding om at en av dine nærmeste er savnet i skogen eller på sjøen? Har du noen gang tenkt over hva som ville skjedd dersom ikke store styrker av frivillige, godt utdannede mannskaper hadde gjort alt som står i deres makt for å finne den savnede?

Den norske redningstjenesten er i stor grad basert på frivillig innsats. Norsk Folkehjelp Sanitet er en viktig aktør i redningstjenesten i Norge, og har i dag ca.1200 mannskaper i beredskap for ulike redningsoppdrag. Disse spenner seg fra innsats under havflaten til redning i høyfjellet.

Ved søk- og redningsaksjoner er det Hovedredningssentralene (HRS) som har det overordnede operative ansvaret. I Norge har vi to hovedredningssentraler; en på Sola ved Stavanger (HRS Sør-Norge) og en i Bodø (HRS Nord-Norge). Ansvarsområdet mellom disse to deles på 65° nord – langs grensen mellom Nord-Trøndelag og Nordland.

Den operative koordineringen av aksjoner, både til sjøs og på land, skjer enten direkte fra en av hovedredningssentralene, eller gjennom en av de 28 lokale redningssentralene (LRS). De lokale rednings- sentralene er lokalisert ved landets politidistrikter. De frivillige organisasjonene er representert i LRS.

Redningstjenesten er et samvirke som hurtig kan mobilisere redningsressurser, både private og offentlige, når behov oppstår. Utkalling til aksjoner skjer hovedsaklig via de lokale politikammere / lensmannskontor.

Norsk Folkehjelp Sanitet Askøy ble startet i 1977, og søk og redningtjeneste er et av våre satsningsområder. Vi er i kontinuerlig beredskap, og kan på kort varsel rykke ut for å delta i søk og redningsaksjoner. For å skaffe økonomi til denne beredskapen har vi bl.a. sanitets-/ førstehjelpsvakt på en rekke arrangementer på Askøy og i Bergens- området.Kunne du tenke deg å være med? Vi kan tilby et godt miljø, solid opplæring og spennende utfordringer.


Sanitetsutvalget 2023 – 2024


Leder sanitet

Håkon Oliver Bjugn

sanitet@nfaskoy.no

Nestleder / Tjenesteleder

Thomas Ellingsen

tjenesteleder@nfaskoy.no 

Sekretær

Ingen valgt på Årsmøtet

Utvalgsmedlem Sambandsleder

Lars Lindland-Talle

Utvalgsmedlem transport

Vidar Jakobsen

Utvalgsmedlem transport

Egil Karlsen

Utvalgsmedlem Depot Leder

Lars Lindland

Leder Sanitetsungdom

Hans Petter Dale Eriksen

ungdom@nfaskoy.no  

Beredskapsleder

Lars Lindland

beredskap@nfaskoy.no 

NK. Beredskapsleder

Ingen Utnevnt

beredskap@nfaskoy.no