Huset

Etter flere år med tilhold i ulike leide lokaler kunne vi i 1989 endelig starte byggingen av vårt eget hus.


Folkehjelpshusets hovedetasje ble tatt i bruk i 1996.
Denne etasjen inneholder blant annet dusj, toaletter, stort møterom og et lite møterom med kjøkken med hybelkomfyr.

Det største møterommet rommer ca 25 personer og har både PowerPoint og vanlig tavle. Vi har også trådløst internett.

Hovedetasjen inneholder også kontor og depot.
Møterommet i hovedetasjen kan lag, foreninger og private leie til møteaktivitet
 

Underetasjen ble tatt i bruk i 2003 og har plass til å dekke til 50 personer eller kinooppsett uten dekking til 60 personer. Lokalet er utstyrt med fullt utstyrt storkjøkken, toaletter og garderobe.
Her er det mulig å avholde mindre arrangementer som bryllup, foreningsfester, informasjonsmøter etc. Vi har ikke anledning til å holde offentlige dansetilstelninger etc. da huset ligger i et boligfelt.

Folkehjelpshuset er tilrettelagt for handikappede med bl.a. heis mellom etasjene og har kostet ca. 2 millioner kroner som er finansiert ved hjelp av lån, støtte fra Askøy kommune og Sparebank 1 Vest, statlig investeringstilskudd og ikke minst gjennom ulike lotteri og loppemarkeder. Det har gått med ca. 2700 dugnadstimer.

Folkehjelpshuset er erklært som Rasismefri Sone!
En rasismefri sone er et sted hvor alle er velkomne uansett hudfarge, religion eller kulturell bakgrunn. Det er et sted som ikke skiller mellom folk og som har en åpen rasismefri profil. Et skilt preger inngangsportalen.

 Vi håper at huset skal bli et godt tilbud til alle innbyggerne på Askøy.
 

Utleie oversikt i april 2024

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
1. april 2024
2. april 2024
3. april 2024
4. april 2024
5. april 2024
6. april 2024
7. april 2024
8. april 2024
9. april 2024
10. april 2024(1 event)

Utleid

10. april 2024

11. april 2024
12. april 2024(1 event)

Utleid

12. april 2024 14. april 2024

13. april 2024(1 event)

Utleid

12. april 2024 14. april 2024

14. april 2024(1 event)

Utleid

12. april 2024 14. april 2024

15. april 2024
16. april 2024
17. april 2024
18. april 2024
19. april 2024
20. april 2024
21. april 2024
22. april 2024
23. april 2024
24. april 2024
25. april 2024
26. april 2024
27. april 2024
28. april 2024
29. april 2024
30. april 2024
1. mai 2024
2. mai 2024
3. mai 2024
4. mai 2024
5. mai 2024

Bestill Folkehjelpshuset her:

Leie av huset
Kjeller

Kontakt: husutleieansvarlig på epost: huset@nfaskoy.no eller kontakt via mobil 46 91 60 67.