Huset

Etter flere år med tilhold i ulike leide lokaler kunne vi i 1989 endelig starte byggingen av vårt eget hus.


Folkehjelpshusets hovedetasje ble tatt i bruk i 1996.
Denne etasjen inneholder blant annet dusj, toaletter, stort møterom og et lite møterom med kjøkken med hybelkomfyr.

Det største møterommet rommer ca 25 personer og har både PowerPoint og vanlig tavle. Vi har også trådløst internett.

Hovedetasjen inneholder også kontor og depot.
Møterommet i hovedetasjen kan lag, foreninger og private leie til møteaktivitet
 

Underetasjen ble tatt i bruk i 2003 og har plass til å dekke til 50 personer eller kinooppsett uten dekking til 60 personer. Lokalet er utstyrt med fullt utstyrt storkjøkken, toaletter og garderobe.
Her er det mulig å avholde mindre arrangementer som bryllup, foreningsfester, informasjonsmøter etc. Vi har ikke anledning til å holde offentlige dansetilstelninger etc. da huset ligger i et boligfelt.

Folkehjelpshuset er tilrettelagt for handikappede med bl.a. heis mellom etasjene og har kostet ca. 2 millioner kroner som er finansiert ved hjelp av lån, støtte fra Askøy kommune og Sparebank 1 Vest, statlig investeringstilskudd og ikke minst gjennom ulike lotteri og loppemarkeder. Det har gått med ca. 2700 dugnadstimer.

Folkehjelpshuset er erklært som Rasismefri Sone!
En rasismefri sone er et sted hvor alle er velkomne uansett hudfarge, religion eller kulturell bakgrunn. Det er et sted som ikke skiller mellom folk og som har en åpen rasismefri profil. Et skilt preger inngangsportalen.

 Vi håper at huset skal bli et godt tilbud til alle innbyggerne på Askøy.
 

Utleie oversikt i mars 2023

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
27. februar 2023
28. februar 2023
1. mars 2023
2. mars 2023(1 event)

11:00: Bridgeklubben


2. mars 2023

3. mars 2023(1 event)

Utleid

3. mars 2023 5. mars 2023

4. mars 2023(1 event)

Utleid

3. mars 2023 5. mars 2023

5. mars 2023(1 event)

Utleid

3. mars 2023 5. mars 2023

6. mars 2023
7. mars 2023
8. mars 2023
9. mars 2023(1 event)

11:00: Bridgeklubben


9. mars 2023

10. mars 2023
11. mars 2023(1 event)

Utleid

11. mars 2023

12. mars 2023
13. mars 2023
14. mars 2023
15. mars 2023
16. mars 2023(1 event)

11:00: Bridgeklubben


16. mars 2023

17. mars 2023
18. mars 2023
19. mars 2023
20. mars 2023
21. mars 2023
22. mars 2023
23. mars 2023(1 event)

11:00: Bridgeklubben


23. mars 2023

24. mars 2023(1 event)

Utleid

24. mars 2023 26. mars 2023

25. mars 2023(1 event)

Utleid

24. mars 2023 26. mars 2023

26. mars 2023(1 event)

Utleid

24. mars 2023 26. mars 2023

27. mars 2023(1 event)

Årsmøte Heiane Veilag

27. mars 2023

28. mars 2023
29. mars 2023
30. mars 2023(1 event)

11:00: Bridgeklubben


30. mars 2023

31. mars 2023
1. april 2023
2. april 2023

Bestill Folkehjelpshuset her:

Leie av huset
Kjeller

Kontakt: husutleieansvarlig på epost: huset@nfaskoy.no eller kontakt via mobil 951 15 158.