Kontakt oss

Norsk Folkehjelp Askøy
Postboks 80
5327 Hauglandshella

ORGANISASJONSNUMMER: NO 982 909 325
KONTONUMMER: 3625.54.32138
TELEFON: 46 91 60 67
BESØKSADRESSE: Romlehaugen 6

E-POST ADRESSER: post@nfaskoy.no

Styret 2023 – 2024

Leder

Jannicke K. Eichner

leder@nfaskoy.no  

NestlederNest_leder@nfaskoy.no  

Sekretær

Lars Lindland-Talle

sekreter@nfaskoy.no 

Økonomileder

Marianne Merkesvik

okonom@nfaskoy.no

Leder sanitet

Håkon Oliver Bjugn

sanitet@nfaskoy.no

Medlemsansvarlig

Julie Eriksen

medlemsansvarlig@nfaskoy.no

Studieleder

Anne Kari Knutsen

kurs@nfaskoy.no  

Leder sanitetsugdom

Hans Petter Dale Eriksen

ungdom@nfaskoy.no

Solidaritetsleder

Sølvi Folkedal


Andre administrative funksjonar:

Materialforvalter:
Brannvernleder:
Web og IT-ansvarlig:
Husutleieansvarlig:
Lotteriansvarlig(e):
Hobbykveldansvarlig:

Henning D Jensen
Håkon Bjugn