VEDTEKTER

I huset gjelder ”Lov om vern mot tobakkskader av 9.03.73 nr 14” (Røykeloven)
Næringsmiddeltilsynet pålegger oss at lokalet skal merkes med ”røyking forbudt - skilt” i henhold til § 6 i røykeloven.

For bruken av huset gjelder ellers de alminnelige politivedtekter.
Dersom det serveres alkohol under arrangementet må leietager ta kontakt med Kundetorget på Askøy kommune for å få avklart om det må søkes om skjenkebevilling eller ikke. Vi gjør oppmerksom på at utleielisten for Folkehjelpshuset blir sendt til Askøy Lensmannskontor.
De som leier huset er ansvarlig for orden og sømmelighet i og omkring huset. Overberusede personer skal tas hånd om av edruelige folk eller politiet tilkalles (02800 eller 112).
Alle tilstelninger i huset skal være slutt seinest lørdag eller helligdagsaften klokken 02.00, og ellers kl. 24.00 dersom ikke annet er avtalt.


De som leier huset er ansvarlig for skader som måtte oppstå på hus eller inventar.. Dersom noe blir skadet skal det skrives ut en skademelding (vedlagt) der leier og kontaktperson skriver under. Leietager og kontaktperson ser da over i fellesskap og blir enig om oppgjør.
Mindre skader utbedrer Norsk Folkehjelp Askøy og ettersender regning.
Større skaden vil bli taksert av fagmann og leietager må betale for skaden eventuelt egenandel dersom det er forsikringsskade.

Av branntekniske årsaker er det ikke tillatt å dekke til flere enn 50 personer.
Dersom leietager ikke overholder de regler som er fastsatt her kan styret for kortere eller lengre tid utelukke vedkommende fra huset.       Utskrift

·        Dersom det skulle bli alarm fra politiet må leietaker vike plass for sanitetsgruppenE-post

 

RUTINER FOR LEIE

Ved leie sendes en henvendelse til:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Det vil deretter bli utstedt en kontrakt som sendes pr. mail.  Denne inneholder avtalt pris, kontonummer og tlf.nummer til nøkkelansvarlig. Leietaker tar kontakt ca. 7 dager før, for avtale om hvordan nøkkel overleveres.

Avbestilling må skje senest en uke før, ellers må det betales full leie.

Prisen inkluderer vask, men dersom rengjøringsassistenten vår må rydde/ vaske stoler/bord og fjerne boss fra kjøkken så blir det sendt ekstra regning på kr. 130,- pr. time.

Leietager må være fylt 25 år.


Leien skal betales på forskudd hvis ikke annet er avtalt.

 

 

 

PRISER:

HOVEDETASJEN:
Leie av møtesal med kjøkken, inkludert gulvvask er pt i ukedagene /mandag - fredag) kr. 1000,- pr. gang. 
Pris for påfølgende døgn: kr.250,- pr. døgn. I helgene (fredag - søndag) kr. 1500.- pr.gang.  Pris for påfølgende døgn: kr.250,- pr. døgn

Gratis hver 10. gang i kalenderåret. Brukt kjøkkenutstyr skal vaskes og settes på plass etter bruk

Ved fast avtale om bruk til styremøter etc. Kr 5000 pr. år. Dette inkludere 1 midtukesamling i kjellerlokalet. (Årsmøte etc.)

 

KJELLER:

HELGEDAGER:
(Fredag kl. 12.00 - mandag kl. 12.00)

MIDT-UKE DAGER:
(Mandag kl. 12.00 - fredag kl. 12.00

Pris pr. døgn: kr. 3.500,-
Pris for påfølgende døgn: kr.500,- pr. døgn

Pris pr. døgn: kr. 2.000,-
Pris for påfølgende døgn: kr.500,- pr. døgn

 

Klokkeslett for leie i helg kan variere noe i forhold til arrangement:

Lørdag formiddag:                    1 døgn fra fredag kl 1800 til lørdag kl 1800

Lørdag kveld:                            1 døgn fra lørdag kl 1200 til søndag kl 1200
                                                 2 døgn fra fredag kl 1200 til søndag kl 1200

Søndag formiddag:                   1 døgn fra lørdag kl 1800 til søndag kl 1800

Søndag kveld                           1 døgn fra søndag kl 1200 til mandag kl 1200     

      2 døgn fra lørdag kl 1200 til mandag kl 1200

Fredag kveld:                          1 døgn fra fredag kl 1200 til lørdag kl 1200

 

Arrangement i midtuke kveld går fra kl 1200 arrangementsdatoen til kl 1200 neste dag.

Arrangement i midtuke formiddag går fra kl 00 til kl 2400

 

Til brukere av Folkehjelpshusets underetasje

 

1.             Stoler og bord som har vært brukt skal rengjøres og stå i salen. De skal ikkestables etter bruk!  

2.             Sekker med matboss fra kjøkken settes i bosspann oppe ved veien.  Løst boss på gulv i sal etc taes også med. Brukte og våte tørkekluter etc henges på vasken til tørk når kjøkkenet forlates. Vi tar oss av vasking av dem.

3.             Bestikkskal vaskes to ganger på program F2. Først i vanlig korg og så i egne vaskebakker (brune runde korger)

4.             Vaskemaskin må tømmes etter endt bruk. Se bruksanvisning for skylling til slutt.

5.             OBS Bryterne på komfyren går veldig lett rundt og kan derfor lett bli slått på når en tørker av rundt dem.

6.             Dersom det er noe dere vil bemerke angående mangler og forslag til forbedringer, så ligger det lapper som kan fylles ut i kjøkkenet og garderoben.  (legges i postkassen i bøttekottet) 

7.             Flaggstengene ligger på hattehyllen i gangen.

8.             Hovedvannkran befinner seg på dametoalettet bak en luke på veggen.

9.             Strømskap er i bøttekott på kjøkkenet.

10.         Dersom det er bruk for ventilasjonsanlegget gjøres dette etter avtale med kontaktperson. Ventilasjonsanlegget betjenes fra bøttekottet oppe. Temperaturen på gulvkablene justeres i sikringsskapet helst et døgn før bruk dersom det er for varmt/kaldt. Det er 10 000 watt kabler i gulvet, det tar litt tid å endre temperaturen i rommet.

Rasismafri sone 2Rasismafri sone 1