For dem som ønsker en spennende hobby, et flott miljø og en meningsfylt fritid er valget enkelt: Norsk Folkehjelp!

 • Hos oss kan du bl.a.
 • Lære nye og spennende ferdigheter
 • Treffe nye engasjerte mennesker
 • Engasjere deg i noe som betyr noe for lokalasamfunnet ditt.

 

Norsk Folkehjelp Askøy er en engasjert aktør i lokalsamfunnet. Helt siden stiftelsen i 1960 har vi gjort en innsats for ulike grupper i Askøy kommune.


Litt av det vi har drevet med opp gjennom årene er husmorferie, eldreturene, eldrehjelpen, transport av psykisk utviklingshemmende.

Aktiviteter vi driver med i dag er blant annet:

 • Ungdom

Vår første ungdomsgruppe ble startet i 1981. Ungdomsmedlemmene bestemmer i hovedsak selv hva de vil drive med av aktiviteter, og de voksne i ungdomsutvalget er med som støttespillere for å få gjennomført disse aktivitetene. Aktiviteter vi driver mest på med; kurs i førstehjelp, skadesminking, kart & kompass, gå sanitetsvakter, antirasistisk arbeid m.m. Aktiviteten i Norsk Folkehjelp Ungdom baserer seg på mye sosialt, samhold og teambuilding og vi arrangerer derfor turer og samlinger lokalt og på tvers av landet. Kjernen av ungdomsmedlemmene våre er i alderen 15 - 18 år.

 • Sanitet

Norsk Folkehjelp Sanitet Askøy ble startet i august 1977, og driver med frivillig beredskap og redningstjeneste. Vi bistår bl.a. politiet med mannskaper og redningsutstyr ved søk etter savnede personer. For å skaffe økonomi til denne beredskapen har vi bl.a. sanitets-/ førstehjelpsvakt på en rekke arrangementer på Askøy og i Bergens- området.

 • Handlekjøring og transport av eldre og uføre

Dette tilbudet har eksistert siden 1989, og i 2005 anskaffet vi oss ny minibuss for å fortsatt kunne hjelpe dem som av forskjellige årsaker ikke har så lett for å komme seg avgårde til handlerunden.

 • Den årlige Familiedagen

Den årlige familiedagen ved Fjellvatnet i skogen mellom Ask og Haugland er et samarbeidsarrangement mellom flere ulike organisasjoner på Askøy. Familiedagen arrangeres på høsten og består av mange forskjellige aktiviteter som; natursti, fiske, kanopadling, ponniriding etc.

 • Alternativ jul

Alternativ jul ble første gang arrangert i 2007 etter initiativ fra Laila Bjørkhaug, og har nå blitt en årlig tradisjon. Dette er et ettermiddags- / kveldsarrangement på julaften som er åpent for alle som av ulike grunner ønsker å feire jul sammen med andre mennesker. Sted er Huset i Florvåg. Vi sørger for transport til og fra.

 • Kurs og utdanning

Våre interne kurs er gratis for medlemmer.
Foruten å utdanne egne mannskaper kan vi tilby førstehjelpskurs både til bedrifter og private. Kursene holdes av erfarne instruktører med allsidig bakgrunn og fartstid i Norsk Folkehjelp.

 • Salg av førstehjelpsutstyr

Siden 1989 har Norsk Folkehjelp Askøy solgt førstehjelpsutstyr. Vi er en del av en stor organisasjon med erfaring og kunnskap innen førstehjelp. Vi er derfor i stand til å tilby kvalitet innen førstehjelpsutstyr både for private og næringslivet. Ved kjøp av førstehjelpsutstyr og kurs fra Norsk Folkehjelp Askøy hjelper du oss å kunne opprettholde høy beredskap og kompetanse. Overskuddet går til innkjøp av utstyr, og utdanning av våre mannskaper.

 • Folkehjelpshuset

Etter flere år med tilhold i ulike leide lokaler kunne vi i 1996 endelig flytte inn i egne lokaler.
I tillegg til eget bruk av Folkehjelpshuset, leier vi ut lokalene til lag, foreninger og private

 • Samarbeid med andre organisasjoner

Vi samarbeider ofte med andre organisasjoner. Det være seg i forbindelse med søk- og redningsaksjoner, eller ved å arrangere forskjellige aktiviteter i kommunen.

Vi trenger flere engasjerte mennesker i dette arbeidet – et arbeid som betyr mye for mange.

Har du en hjertesak du ønsker å drive med? Du er hjertelig velkommen til å bli med!

Ta kontakt med oss da! :-)


På Norsk Folkehjelp sentralt sine sider kan du lese om Norsk Folkehjelps historie.