Norsk Folkehjelp Askøy
POSTADRESSE: Postboks 80
5327 Hauglandshella
ORGANISASJONSNUMMER: NO 982 909 325
KONTONUMMER: 3625.54.32138
TELEFON: 56 14 61 68
BESØKSADRESSE: Romlehaugen 6

E-POST ADRESSER:   post@nfaskoy.no

 


Styret 2020

   
 
 
Leder
 
Nestleder
Jannicke K. Eichner

Hånon Bjugn

 
 
 
 
 
Sekretær
 
Økonomileder
Britt Kristiansen
Julie Eikner
 
 
 
 
 
 
 
Leder sanitet
Medlemsansvarlig
Christoffer Kviteberg
Fungerende leder til Årsmøte
Christoffer Kviteberg
medlemsansvarlig@nfaskoy.no
 
 
 
 
 
 
Studieleder
 
 
Leder sanitetsugdom
Ingen valgt på Årsmøtet
IKKE VALGT NOEN PÅ ÅRSMØTET
ungdom@nfaskoy.no
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andre administrative funksjonar:
 
 
 
 
 
 
Materialforvaltar:
 
Salsleder:
Lars Lindland
Ingen valgt på Årsmøtet
 
salg@nfaskoy.no
 
 
 
 
 
Web/It
 
 
Ingen valgt på Årsmøtet
 
web@nfaskoy.no
 
 
 
 
 
 
Husutleieansvarleg:
 
 
 
 
huset@nfaskoy.no
 
 
 
 
 
 
TV – Aksjon
 
Transport/Utstyr:
Ingen valgt på Årsmøtet
Ingen valgt på Årsmøtet
 
 
 
 
 
 
 
Basaransvarleg:
 
Basaransvarleg:
 
 
 
 
 
 
 
 
Brannvern :
 
Hobbykveld ansvarlig
Hånon Bjugn