Sjåfør og hjelperansvarlig.  Blir valgt på årsmøtet og er underlagt styret

 

          - Teknisk ansvarlig for bussen.

- Se til at vaktlistene blir laget.

- Kalle inn til møter ved behov, minst en gang hvert halvår.

- Være sjåfør og hjelpernes kontakt person i utvalget.

- Se til at kjørelister blir levert til kasserer når en side er full.

- Fordele kjøreoppdrag.

- Ta avgjørelser om vi skal ta en kjøring eller ikke.

- Levere årsrapport og komme med forslag til budsjett.

 

Årsrapportering

- Antall transport oppdrag

- For antall personer

- Tjenestetimer Hjelpere og sjåfører.

- Sjåfør og hjelper ansvarlig har ikke noe med vedlikehold etc. på bilen.

          Dette ansvaret er overført til Materialforvalter.

 

Er ansvarlig å føre arbeidstimer for alt en er med på i forbindelse med verv i Norsk Folkehjelp Askøy,

og disse leveres til nestleder eller sekretær senest 3 uker før årsmøtet.