Nestleder Sanitetsungdom:

Nestleder sanitetsungdom er en støttespiller til ungdomsleder, h*n skal være klar over at h*n kan få ansvar/oppgaver fra ungdomsleder, og skal også kunne steppe inn på f.eks. styremøter. Nestleder bør også inkluderes i arbeidet til ungdomsleder da h*n vil få ansvaret om det skjer noe uforutsett for leder av utvalget.