Sanitetsungdomslederen Sitter i styret.

Har ansvaret for arbeidet i ungdomsutvalget og den administrative drift av ungdomsgruppens virksomhet. Ungdomsutvalget er rådgivende organ for laget i innenfor ungdomsgruppas aktivitetsområde.

 

Ungdomsgruppas utgifter dekkes av lokallaget i tråd med budsjett.

 

Det er styret, i samarbeid med ungdomsleder/ungdomsutvalget, som har ansvaret for at medlemmene får sin utdannelse etter den til enhver tid gjeldende utdanningsplan.

 

Er ansvarlig å føre arbeidstimer for alt en er med på i forbindelse med verv i Norsk Folkehjelp Askøy,

og disse leveres til nestleder eller sekretær senest 3 uker før årsmøtet.

 

 

Lederen skal ha kunnskap om:

- Generelt foreningsarbeid.

- Tale-, debatt- og valgteknikk.

- Ungdomsgruppeutvalgets lover og virksomhet.

- Saksbehandlingen og saker som er til behandling i styret fra Ungdomsgruppeutvalget.