Teknisk ansvarlig båt , brakke og tilhenger:(blir oppnevnt av sanitetsutvalget)

 

Har ansvaret for at utstyret til saniteten er i teknisk stand.

Dersom større reparasjoner er nødvendig (over 1000 kr) innhente styregodkjenning

Påse at de som bruker båten har lov til det i følge styrevedtak og norske lover.

 

 

Sanitetsvakter og alarmer blir innkalt via SMS, men telefon kan brukes til vakter dersom det er mest hensiktsmessig.

Service innstilling: (gjelder alle i NF Askøy)

 

Dersom det kommer kritikk og klager så skal det ikke svares i samme tone, det

skal svares høflig, men en har lov å være bestemt i svaret.

 

 

Sambandsleder:(blir oppnevnt av sanitetsutvalget)

 

Ha ansvar for at KO brakken er ryddet til enhver tid da saniteten er i beredskap døgnet rundt og trenger den til alarmer.

Ha ansvaret for at sambandet er oppladet og i orden til enhver tid da saniteten er i beredskap døgnet rundt.